KONTAKT

KONTAKT

ADRESS


Stiftelsen Vadstena Forum för Samhällsbyggande

Linköpings universitet

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

601 74  Norrköping


josefina.syssner@liu.se


Organisationsnummer: 824000-5853


STYRELSE


Stiftelsens styrelse utses genom beslut av Linköpings universitets rektor.

I stiftelsen ingår Josefina Syssner (ordförande), Karolina Ganhammar (sekreterare) och Ola J Hedin (Kassör).