AKTUELLA SESSIONER 2019

 

AKTUELLA SESSIONER 2019

NÄRINGSLIVETS SAMHÄLLSBYGGNADSANSVAR

Sessionsledare: 

Brita Hermelin

PLATSUTVECKLINGENS DIGITALA OCH FYSISKA FORMER

Sessionsledare:

Karolina Ganhammar

CIVILSAMHÄLLET SOM SAMHÄLLSBYGGARE

Sessionsledare: 

Erik Eriksson

INFRASTRUKTUR OCH SAMVERKAN

Sessionsledare:

Dick Magnusson

DET OFFENTLIGA SOM SAMHÄLLSBYGGARE

Sessionsledare

Martin Berry