FORMAT

PARALLELLA SESSIONER


- inbjudan att presentera forskning, policy, utvecklingsarbete


Vadstena Forum har formatet av en klassisk forskningskonferens. Här finns huvudanföranden och  parallella sessioner

 

De parallella sessionerna bygger på att forskare samt företrädare för bostadsbolag, byggherrar, departement, myndigheter, kommuner, regioner och liknande presenterar forskningsresultat, utvecklingsprojekt eller pågående arbete. 


 

Den inledande presentationen tar 15 minuter - därefter tar en diskussion vid. Målet är en öppen och kvalificerad diskussion där nyckelaktörer på samhällsbyggnadsområdet kan mötas och lära av varandra. 


 

De som inleder sessionerna bjuds in att medverka i en antologi, som ges ut efter symposiet. 2018 års antologi finns här

 

Kontakta stiftelsen om du vill presentera på 2019 års symposium.

 

 

 

Anmälda som inledare till de parallella sessionerna:

 

 

Chalmers, Energimyndigheten, Hyresgästföreningen,

IQ Samhällsbyggnad, Kommuninvest, 

Kommunutredningen, Regeringskansliet, 

Linköpings universitet, Länsförsäkringars forskningsfond,

RISE, InfraMaint, Östsvenska Handelskammaren 

 

Listan uppdateras kontinuerligt

Detaljerat sessionsschema publiceras i februari 2019