SYMPOSIUM 2019

ETT NYTT KONTRAKT FÖR SAMHÄLLS BYGGANDE?

 

 

 

NÄRINGSLIVET, DET OFFENTLIGA OCH CIVILSAMHÄLLETS ROLL.


 

Vadstena forums symposium 2019 kommer att behandla frågan om näringslivets, det offentligas och den ideella sektorns föränderliga betydelse i samhällsbyggnadsprocesser. Vem har inflytande över agendan? Vem står för finansieringen? Vilket ansvar har olika samhällsaktörer för ett hållbart samhällsbyggande? 


 

 

Huvudtalare


 

Andy Pike, Professor, University of Newcastle


 

Anders Sjelvgren, Generaldirektör, Boverket


 

Maria Hernroth, Hållbarhetschef, PEAB


 

 

Parallella sessioner


 

Näringslivets samhällsbyggnadsansvar


Brita Hermelin, Professor


 

Civilsamhället i samhällsbyggnadsprocessen


Erik Eriksson, Fil. Dr.


 

Det offentliga som samhällsbyggare


Martin Berry, Fil. Lic.


 

Platsutvecklingens digitala och fysiska former


Karolina Ganhammar, Universitetsarkitekt


 

Infrastruktur & samarbete


Dick Magnusson, Universitetslektor


 

 

 

 

 

 

Programmet uppdrateras kontinuerligt.

 

 

Företrädare för bostadsbolag, byggherrar, departement, myndigheter, kommuner, regioner och universitet uppmuntras att delta aktivt genom att presentera egna utvecklingsprojekt, pågående arbete eller forskningsresultat. Kontakta stiftelsen om du vill presentera på 2019 års symposium.

 

 

 


 

Datum

16-17 Maj 2019


Plats 

Vadstena Klosterhotell


Kostnad

4 550 SEK inkl moms

Priset inkluderar övernattning i enkelrum, frukost, två luncher, tvårättersmiddag samt   dokumentation från symposiet.


Priset är detsamma även om man

deltar aktivt genom en presentation av utvecklingsprojekt eller forskningsresultat.


Anmäl dig här!