Schema 2019

SESSIONSSCHEMA (UPPDATERAS KONTINUERLIGT)


1. Näringslivets samhällsbyggnadsansvar


Brita Hermelin, Professor


 

Presentation 1a


Presentation 2a


Presentation 3a 

2. Civilsamhället i samhällsbyggnadsprocessen


Erik Eriksson, Fil. Dr.


 

Presentation 1b


Presentation 2b


Presentation 3b 

3. Det offentliga som samhällsbyggare


Martin Berry, Fil. Lic.


 

Presentation 1c


Presentation 2c


Presentation 3c 

4. Platsutvecklingens digitala och fysiska former


Karolina Ganhammar, Universitetsarkitekt


 

Presentation 1d


Presentation 2d


Presentation 3d5. Infrastruktur & samverkan


Dick Magnusson, Universitetslektor


 

 

 

Presentation 1e


Presentation 2e


Presentation 3e


 

 

 

 

 

 

Företrädare för bostadsbolag, byggherrar, departement, myndigheter,

kommuner, regioner och universitet uppmuntras att delta aktivt genom att

presentera egna utvecklingsprojekt, pågående arbete eller forskningsresultat.

Kontakta stiftelsen om du vill presentera på 2019 års symposium.