SYMPOSIUM 2020


SAMHÄLLS-BYGGANDETS

VÄRDEN 2020

 

 

OM VÄRDEN, VÄRDERINGAR & VÄRDEKONFLIKTER I VÅR TIDS SAMHÄLLSBYGGANDE 

 


När samhället planeras, byggs och utvecklas möts olika idéer om vad som är viktigt och värdefullt. Hållbarhet, inkludering, rättvisa, tillväxt och lönsamhet är värden som ofta lyfts i samhällsbyggnadsdebatten.

Samtidigt kan olika grupper och intressen ha olika idéer om vad  som är viktigt att värna. På samma sätt kan lokala, regionala och statliga aktörer ha olika idéer om hur samhället ska utvecklas.

Vad händer när olika idéer om vad som är viktigt och värdefullt kolliderar? Går det att bygga ett samhälle som passar alla? Vilka värden prioriteras framför andra, varför, och med vilka argument?   7 maj kl 10.30 -8 maj kl 13.30, 2020. 

 

 

Huvudtalare

 

Programmet uppdateras efter hand 

 

Parallella sessioner

 

Programmet uppdateras efter hand


 

 

 

  

 

Företrädare för bostadsbolag, byggherrar, departement, myndigheter, kommuner, regioner och universitet uppmuntras att delta aktivt genom att presentera egna utvecklingsprojekt, pågående arbete eller forskningsresultat.  

 

 

 

 

Datum

7 maj kl 10.30 - 8 maj kl 13.30

 

Plats 

Vadstena Klosterhotell

 

Kostnad 

Alt, 1:

4 750 SEK inkl moms

inkl. övernattning i enkelrum, frukost, fika, två luncher, tvårättersmiddag
samt dokumentation från symposiet.

 

Alt. 2:

3 550 SEK inkl moms

inkl. fika, två luncher, tvårättersmiddag samt dokumentation från symposiet..


Priset är detsamma även om man

deltar aktivt genom en presentation av utvecklingsprojekt eller forskningsresultat.Anmälan öppnar
i november 2019!