SESSIONER 2020

1. Medborgarna i samhällsbyggandet: Dialog, delaktighet och demokrati.

Sessionsledare: Erik Eriksson, Linköpings universitet


2. Klimat och hållbarhet i samhällsbyggandet: Hur vägs värden mot varandra?

Sessionsledare: Dick Magnusson, Linköpings universitet


3. Entreprenörskap för omställning: Stadens och landsbygdens möjligheter.

Sessionsledare: Malin Tillmar, Linnéuniversitet


4. Social rättvisa och samhällsbyggande: Värden för vem och varför? 

Sessionsledare: Magnus Dahlstedt, Linköpings universitet


Programmet uppdateras efter hand