SYMPOSIUM 2019

ETT NYTT KONTRAKT FÖR SAMHÄLLS BYGGANDE?

 

 

 

NÄRINGSLIVET, DET OFFENTLIGA OCH CIVILSAMHÄLLETS ROLL.

 

Vadstena forums symposium 2019 behandlade frågan om näringslivets, det offentligas och den ideella sektorns föränderliga betydelse i samhällsbyggnadsprocesser. Vem har inflytande över agendan? Vem står för finansieringen? Vilket ansvar har olika samhällsaktörer för ett hållbart samhällsbyggande? 


Symposiet ägde rum den 16 maj kl 10.30 - 17 maj kl 13.30

 

 

Huvudtalare

 

Andy Pike, Professor, University of Newcastle

 

Anders Sjelvgren, Generaldirektör, Boverket

 

Maria Hernroth, Hållbarhetschef, PEAB

 

 

Parallella sessioner

 

Näringslivets samhällsbyggnadsansvar

Brita Hermelin, Professor

 

Civilsamhället i samhällsbyggnadsprocessen

Erik Eriksson, Fil. Dr.

 

Det offentliga som samhällsbyggare

Martin Berry, Fil. Lic.

 

Platsutvecklingens digitala och fysiska former

Karolina Ganhammar, Universitetsarkitekt

 

Infrastruktur & samarbete

Dick Magnusson, Universitetslektor

 

 

 

 

 

 


 

 

Företrädare för bostadsbolag, byggherrar, departement, myndigheter, kommuner, regioner och universitet uppmuntras att delta aktivt genom att presentera egna utvecklingsprojekt, pågående arbete eller forskningsresultat. Samtliga sessioner på  2019 års symposium är fullbokade.

 

 

 

 

 

Datum

16 maj kl 10.30 - 17 maj kl 13.30


Plats 

Vadstena Klosterhotell


Kostnad

4 550 SEK inkl moms

Priset inkluderar övernattning i enkelrum, frukost, två luncher, tvårättersmiddag samt   dokumentation från symposiet.


Priset är detsamma även om man

deltar aktivt genom en presentation av utvecklingsprojekt eller forskningsresultat.


Anmäl dig här!