Om Stiftelsen | Vadstena Forum

Vadstena

Forum

24-25 maj 2018

Om stiftelsen

Stiftelsen Vadstena Forum för samhällsbyggande har som ändamål att på vetenskaplig grund och genom regelbundna symposier medverka till öppen debatt och kunskapsutbyte i samhällsbyggnadsfrågor.


Sedan starten 1986 har stiftelsen varit värd för en rad symposier om aktuella frågeställningar och ämnen inom ett brett samhällsbyggnadsområde. Symposiet bygger i stor utsträckning på ett aktivt engagemang hos deltagarna. Stiftelsen strävar efter att få till det goda samtalet mellan nyckelaktörer inom samhällsbyggnadssfären.
Stiftelsens har sitt säte vid Linköpings universitet, är riksomspännande och även öppen för internationella kontakter.


I styrelsen för stiftelsen sitter Docent Josefina Syssner (ordf.), universitetsarkitekt Karolina Ganhammar och Ola J. Hedin, samtliga verksamma vid Linköpings universitet.

Kontakt Stiftelsen

Docent Josefina Syssner

josefina.syssner@liu.se
011-36 32 45

Administration anmälan

Vadstena Turism & Näringsliv AB
jessica.hallros@vadstena.se

0143-153 30

Producerad av DanagårdLitho