Välkommen till Vadstena Forum

Vadstena

Forum

24-25 maj 2018

Stiftelsen Vadstena Forum för samhällsbyggande

Stiftelsen Vadstena Forum för Samhällsbyggande har som ändamål att tillsammans med LiU arrangera symposier om samhällsbyggnad i vid bemärkelse. Symposierna ska vila på vetenskaplig grund och främja öppen samhällsdebatt.

Stiftelsen Vadstena Forum för Samhällsbyggande har sedan 1986 haft som ändamål att på vetenskaplig grund och genom regelbundna symposier medverka till öppen debatt och kunskapsutbyte i samhällsbyggnadsfrågor. Stiftelsen har en lång historia av att samla representanter för planeringssverige till ett flera dagar långt symposium i Vadstena. Under de år som stiftelsen var aktiv har bostadsbolag, byggherrar, representanter för departement, myndigheter, kommuner, regioner och universitet samlats en gång per år för att diskutera svåra, viktiga och aktuella samhällsbyggnadsfrågor.


Inför 2018 har stiftelsen beslutat att återuppväcka detta årliga symposium och att återetablera stiftelsen som en mötesplats för debatt kring samhällsbyggnadsfrågor och arrangerar igen ett symposium i Vadstena.

Producerad av DanagårdLitho