KONTAKT

KONTAKT

ADRESS


Vadstena Forum för Samhällsbyggande

Linköpings universitet

Institutionen för kultur och samhälle

601 74  Norrköping


josefina.syssner@liu.se


Organisationsnummer: 824000-5853


STYRELSE


Vadstena Forums styrelse utses genom beslut av Linköpings universitets rektor.

I stiftelsen ingår Josefina Syssner (ordförande), Karolina Ganhammar (sekreterare) och Christina Johanesson.