FORMAT

FORMAT 

EN KLASSISK FORSKNINGSKONFERENS

Vadstena Forum har formatet av en klassisk forskningskonferens. Här finns huvudanföranden och parallella sessioner. Varje session rymmer fem inledande presentationer - från forskare eller representanter för civilsamhället, näringslivet eller offentlig sektor.

De parallella sessionerna bygger på att forskare samt företrädare för bostadsbolag, byggherrar, departement, myndigheter, kommuner, regioner och liknande presenterar forskningsresultat, utvecklingsprojekt eller pågående arbete. 


Den inledande presentationen tar 15 minuter - därefter tar en diskussion vid. Målet är en öppen och kvalificerad diskussion där nyckelaktörer på samhällsbyggnadsområdet kan mötas och lära av varandra. 


De inledande sessionerna dokumenteras i en antologi, som ges ut efter symposiet. 2019 års antologi finns här.