ANMÄLAN 2021

ANMÄLAN SYMPOSIUM 2021

Anmälan till symposiet "Samhällsbyggandets värden - om värderingar, värden och värdekonflikter i vår tids samhällsbyggande" är stängd.

Vadstena Forums styrelse har med anledning av det rådande smittskyddsläget och de skärpta restriktionerna på grund av Covid-19 beslutat att skjuta fram 2021 års symposium som skulle ha ägt rum den 25–26 maj. Därmed är anmälan stängd.


Följ utvecklingen inom Vadstena Forum här på vår webbplats.