SESSIONER 2020


1. Medborgarna i samhällsbyggandet: Dialog, delaktighet och demokrati.


Sessionsledare: Erik Eriksson, Linköpings universitet


Tala, samhälle: om att låta förfördelade röster höras i utveckling av hälso- och sjukvård

Erik Eriksson, Chalmers tekniska högskola


Att utveckla delaktighet i kommunala planeringsprocesser
– Exemplet Coast4Us

Ingela Granquist, Norrköpings kommun


Deltagandeplanering och dialogdiskurs i svensk stadsplanering

Moa Tunström, Karlstad universitet och Nordregio

 

Att driva lokal och regional utveckling underifrån

Pia Tingvall, Coompanion Östergötland


Att arbeta integrerat och tvärsektoriellt
- Välfärdsservice, planering och brukarerfarenheter i planeringen

Ebba Högström och Lina Berglund Snodgrass, Blekinge Tekniska högskola

 2. Klimat och hållbarhet i samhällsbyggandet: Hur vägs värden mot varandra?


Sessionsledare: Dick Magnusson, Linköpings universitet


Uppdateras3. Entreprenörskap för omställning: Stadens och landsbygdens möjligheter.


Sessionsledare: Malin Tillmar, Linnéuniversitet


Entreprenörskap för socio-ekologisk omställning: vad säger litteraturen

Mathias Karlsson, Ek. Dr, Linneuniversitetet

 

Bostadsbolaget i Linköping AB

Carl-Magnus Larsson


Entreprenöriella omställningspraktiker på landsbygden

Malin Tillmar, Professor, Linneuniversitetet

 

Entreprenörskap om omställning i stadsmiljö – pågående forskning i Helsingborg Stad

Caroline Wigren, Docent, Lunds Universitet4. Social rättvisa och samhällsbyggande: Värden för vem och varför? 


Sessionsledare: Magnus Dahlstedt, Linköpings universitet


Erkännande till frukost: Hela malmö och den social mobiliseringens kraft 

Philip Lalander, Malmö universitet

 

Om bostadsbrist och social rättvisa 

Bo Söderberg, Boverket


Asylkommittén – om att skapa social rättvisa i migrationens tid

Anna Lundberg, Linköpings universitet

 

Effekter och värden av stadsbyggnadsinvesteringar

Anna-Karin Stoltz Ehn, RISE stadsutveckling


Att studera digital delaktighet i en svensk förort

Karin Skill, Linköpings universitet